0 produkter
 
Integritetspolicy

Personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och bekväm med att lämna dina personuppgifter i samband med att du startar ett konto hos oss eller gör en beställning. Vi gör allt vi kan för att dina uppgifter ska vara skyddade från obehörig användning och följer personuppgiftslagens bestämmelser vid all behandling av personuppgifter. Vi är angelägna om din integritet och lämnar inte vidare dina uppgifter till andra företag utöver i den mån detta krävs för att fullgöra vår verksamhet, med detta menas företag inblandade i beställnings-, leverans- och betalningsprocessen, eller för att fullgöra skyldighet enligt lag.


Beställningar

De personuppgifter som lämnas vid en beställning av våra produkter kommer att registreras i vår kunddatabas och användas för att administrera beställningen. Uppgifterna kan också komma att användas internt för att vi ska kunna utveckla och optimera vår verksamhet.


Registrering av ip-adresser

Din aktuella ip-adress registreras automatiskt när du besöker oneofacuff.com, eller någon annan av företagets domäner. Detta sker för att vi ska kunna mäta besöksfrekvensen. Din ip-adress registreras också vid köp för att vi ska kunna polisanmäla alla försök till bedrägerier. När du bekräftar köpet bekräftar du också att du godkänner våra villkor.


Sparade uppgifter

Har du skapat ett konto hos oss så kommer dina uppgifter lagras i vårt kundregister i det antal år efter din senaste inloggning som svensk lag kräver. Du kan själv när som helst och utan kostnad få del av eller korrigera dina uppgifter eller avsluta ditt konto genom att kontakta oss.